рішення виконавчого комітету від 27.11.2017 р "Про затвердження бюджетного запиту на 2018р"

КОНОНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ДРАБІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

Р І Ш Е Н Н Я

27 листопада 2017 року                                                                                       №40

 

Про затвердження бюджетного запиту                                                                                      на 2018 рік

 

     Розглянувши запропонований бюджетний запит на 2018 рік, керуючись ст.77 Бюджетного кодексу України,  ст.61 закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  виконавчий комітет сільської ради  в и р і ш и в:

 

1. Затвердити бюджетний запит на 2018 рік.

2. Доходна частина бюджету на 2018 рік становить:

по загальному фонду – 4657431,00грн;

по спеціальному фонду – 36200,00грн.

3. Видаткова частина бюджету на 2018 рік становить:

по загальному фонду – 4657431,00грн;

по спеціальному фонду – 36200,00грн.

 

 

Сільський голова                                                               О.І.Ярош

 

 

 

                      РОЗРАХУНКОВІ    ПОКАЗНИКИ    ДОХОДНОЇ

                         ЧАСТИНИ      БЮДЖЕТУ       НА    2018  рік

Всі  види доходів обраховано   в  такому  процентному надходженні   як це передбачено бюджетним законодавством  як  по загальному фонду так і по спеціальному  фонду  бюджету

          Вид        доходу                     та             обрахування   доходу

1.Акцизний  податок з реалізації  суб»єктами  господарювання роздрібної

торгівлі  підакцизних товарів                           -                   140 600

платниками податку по сільській раді являються

- підприємства,які займаються реалізацією лікеро-горільчаними та тютюновими виробами:  Боровик В.М-4087.; Ярош В.М -2700; Кисломед Ю.М-5500.;Рубан В.В.-2200;Грицай М.Є-5800.;Моцак А.В-21200 .та підприємство ВОГ Рутейл -99100;

 

2.ПАЛЬНЕ -                                                                 2 400 000

(взято фактичне надходження за 2017 рік )

                                                                                                                 

3.ЗЕМЕЛЬНИЙ     ПОДАТОК   -   770 388                 

           в  тім  числі  :    

  а)орендна плата з юридичних осіб  з юридичних осіб       372 500

                                                                         підприємство  сума плати

                                                                                                  на місяць         за рік

                                                                               Елеватор   -      2831,8 х 12= 33982

                                                                               

                                                                               Ін агро      -   3322 х 12  =      39864

                                                                               Коцюбинське –  10340 х 12 = 124080

                                                                               Дельта Вест Ойл  - 6234х12 = 74800

                                                                               Степове                 213,55 х 12 = 2562

                                                                              Київ Агроснаб       8095 х 12=  97140                                                      

                                                                      

 б)орендна плата з фізичних осіб     219 288

                                                                       

                                                      Вишняков Є.В.- 15 363 х 12 =  184 359 грн

                                                      Суддя М.І.                                     34 929 грн                                                      

                                                                        

в)земельний податок з юридичн.осіб      114 800 

                                                                       ПЗ залізна дорога  8500 х 12  =  102000            

                                                                      Ін агро-Драбів-         927 х 12 =     11124

                                                                      Анреприз        -      53,07 х 12 =         636

                                                                      Драбів РЕМ           21,09  х 12 =        253

                                                                     Драбів КООП         55,00  х 12   =      660

                                                                     Укр.пошта              10,00  х 12 =        120                                        

                                                                     

г) земельн. податок з фізичних осіб   63 800   - фактичне надходження 2017р.

4.Податок на нерухоме майно,відмінне від земельної ділянки,що сплачується :

а ) юридичними особами,які є власниками об»єктів нежитлової нерухомості                                                          -           990 700,00

Взято фактичне надходження за 2017 рік

.Платниками даного податку являються такі підприємства:

 Антреприз -12300 ; Дельта Вестс Груп Ойл- 5313; ТОВ Елеватор – 962136; Інагро-Драбів -2738 х4 =10952

б) фізичними особами – 213,00  факт.(надходження 2017 року )

 5.  ЄДИНИЙ  ПОДАТОК   З СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ  ТОВАРОВИРОБНИКІВ

 У ЯКИХ ЧАСТКА   С/Г ТОВАРОВИРОБНИЦТВА   ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ПОДАТКОВИЙ (ЗВІТНИЙ )  РІК ДОРІВНЮЄ АБО БІЛЬША 75%                                                   -                 311 600                                                             

6. ЄДИНИЙ  ПОДАТОК   З ФІЗИЧНИХ ОСІБ   --  40 225         

Платниками єдиного податку по сільській раді являються  такі  фізичні особи                                                        

                                                        Росоха   -        6 984

                                                        Козій-              1 957   

                                                        Згуровська -   1 760

                                                        Валов І.В.  -    7 680

                                                        Хвіст О.         21 204

                                                        Кальковець        640

7 .НАДХОДЖЕННЯ   ВІД    ОРЕНДНОЇ    ПЛАТИ     ЗА  КОРИСТУВАННЯ   МАЙНОМ,   ЩО     ПЕРЕБУВАЄ  В  КОМУНАЛЬНІЙ  ВЛАСНОСТІ                                   -     2880,00

Платником даного податку являється ПАТ Укртелеком ,що орендують частину приміщення Будинку культури

 ( згідно договору оренди + врахування індексу інфляції  )

        240 грн  х  12   =  2880

                                                

8. Держмито     -  25

 ( взято  фактичне надходження за 2017 рік )

 

9.Плата за надання інших адміністративних послуг -                700  (надходження  2017 року)                     

 

 

   Гол. бухгалтер                                 Н.А.Горбатенко

 

 

 

           ПОЯСНЮЮЧА  ЗАПИСКА  ДО  БЮДЖЕТНОГО  ЗАПИТУ

 

               По   Кононівській  сільській раді   на  2018  рік

    

         Керуючись ст..77 Бюджетного Кодексу України,ст..61 Закону україни „Про місцеве самоврядування в Україні” ,враховуючи реальні показники виконання бюджету за 10 місяців;беручи до уваги очікуване виконання доходної частини бюджету за 2013 рік розроблено бюджетний запит на 2014 рік.

 Розробленим бюджетним запитом  пердбачаеється ,що

 

 ДОХОДНА  ЧАСТИНА   загального фонду бюджету буде становити  4 657 431 грн . (без урахування дотації вирівнювання з державного бюджету )

Доходну частину бюджету складають такі види податків:

 Акцизний  податок  з реалізації  суб»єктами

господарювання  роздрібної  торгівлі підакцизних товарів

Платниками   податку по сільській раді   являються   Ярош В.М.;Кисломед Ю.М. ;Рубан В.В.;Грицай М.Є.;Моцак А.В.; ВОГ Рутейл.

                 

                                     ПАЛЬНЕ

Сплачується  автозаправочною станцією за торгівлю  нафтопродуктами.За основу взято очікуване виконання в 2018 році.

                    

                                           ЗЕМЕЛЬНИЙ    ПОДАТОК

 

Плати за землю бюджетним запитом передбачається,що надійде  770388   грн, в розмірі 100%.

Орендують землю по сільській раді такі юридичні  особи  

 Інагро-Драбів

Коцюбинське

ТОВ Кононівський Елевато

Київ Агроснаб

Дельта Вест ГРУП Ойл

 

Та фізичні особи -  Вишняков Є.В. і Суддя М.І.

 

Що  стосується  плати  за  землю  юридичними  та  фізичними  особами,  то тут потрібно зробити таке загальне зауваження ,що ставки даного податку на 2018 рік  затверджено

На рівні ставок 2017 року.

Сплачують земельний податок такі організації – Драбів КООП;Ін агро-Драбів; Південно-західна залізниця;Антреприз;Драбів РЕМ;Укрпошта.

 

Даними  про  те,   чи   передбачається  продаж-купівля  землі  по  комусь  із  орендарів   протягом 2018 року  сільська  рада  не  володіє.

 

4. ПОДАТОК НА НЕРУХОМЕ МАЙНО, ВІДМІННЕ ВІД ЗЕМЕЛЬНОЇ
ДІЛЯНКИ ,ЩО СПЛАЧУЄТЬСЯ  :

-юридичними особами ,які є власниками об»єктів нежитлової нерухомості

Обраховано виходячи із ставки ,затвердженої на рівні 2017 року.

 

 

5.ЄДИНИЙ ПОДАТОК З  СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ  сплачують Баришівська зернова компанія;Злагода;Коцюбинське.На 2018 рік  ввзято  за основу фактичне надходження в 2017 році.

 

 6 .ЄДИНИЙ ПОДАТОК З ФІЗИЧНИХ ОСІБ

Платниками по с/ раді являються:  Козій ;Згуровська;Росоха;Валов;Хвіст;Кальковець

 

До спеціального фонду бюджету Кононівської передбачається ,що  надійдуть такі платежі

 

власні надходження бюджетних установ                                      23000 грн

(батьківська плата за перебування дітей в д/садку)

 

Екологічний податок                                                                       8000 грн

 

цільові фонди рад                                                                           5200 грн

(20 грн х 260 садиб )

Разом передбачається ,що  до бюджету сільської ради надійде 4 693 631  грн  в тім числі

До загального фонду бюджету  -4 657 431   грн;спеціального фонду бюджету - 36200 грн

 

Докладні розрахунки по кожному виду доходів  додаються.

 

 

 

 

            Сільський  голова  

             Гол. бухгалтер

 

 

                                   ВИДАТКОВА        ЧАСТИНА                                   

 

  

              Керуючись ст..77 Бюджетного Кодексу україни ст..61 Закону україни  „Про місцеве самоврядування в Україні „ враховуючи ріст заробітної плати в 2018 році,ріст вартості енергоносіїв, а також зростання цін на деякі види робіт та послуги розроблено  прогнозні показники ВИДАТКОВУ частину бюджетного запиту  на 2018 рік.

 

Видаткова частина загального фонду бюджету становить  4 657 431  грн

                                                Спеціального                                  36 200  грн

  Кошти на витрати  в бюджет розвитку  запитом не передбачені. На всі капітальні витрати

будуть  направлені  вільні  залишки коштів  на  початок 2018 року   загального  фонду бюджету.

    Касового  розриву  як  по загальному  так  і  по спеціальному фондах бюджету   не

виникло.

Кошти  загального фонду передбачається направити на  :

Апарат сільської ради -            1 042 400

Дитячий садок             -               906 800

Інші видатки на соц.захист          40 000

Благоустрій                                1 550 131

Бібліотека                                    -  69 100

Будинок  культури                      334 800

Заходи по спорту                           54 200

Провед.заход.із землеустрою       10 000

Резервний фонд                              50 000

Інша субвенція                             600 000

 

 Всього                                        4 657 431

 

Якщо запргнозовані витрати  на 2018 рік  порівняти  з витратами передбаченими бюджетом на 2017 рік  та фактичними витратами ,які склались за 10 місяців 2017 р.,та

враховуючи  реальну потребу в коштах для нормального  функціонування установ бюджетної сфери то про витрати на 2018 рік  можна сказати слідуюче :

 

по    а п а р а т у   с і л ь с ь к о ї  ради ; по дитячому садку,по бібліотеці та будинку культури :по заробітній  платі з нарахуваннями   більше  закладено  коштів з врахуванням  передбачуваного збільшення  мінімальної заробітної плати та одночасним  підвищеннм посадових окладів  деяким категорям працівників. 

 

Витрати по кодах 2210;;2273 та 2274  докладно  розшифровані  в розрахунках, котрі додаються.

. Слід зауважити ,що  натуральні показники  по кодах 2273 та 2274 закладено,виходячи із  фактичних витрат в 2017 році та врахувавши підвищення цін в 2018 році.

       

 

  По  функції   „  І н ш і    в и д а т к и   на   соц.захист  населення”  -  передбачено

Коштів  всього  -   40000  грн в тім числі  -виходячи із фактичних витрат,які виникли в 2017 році.

                                                                           -

По функціях: Благоустрій міст,сіл,селищ «;»Заходи по спорту» ; «Землеустрій « докладна інформація про передбачувані витрати  викладена в розрахунках ,що додаються.

  Резервний фонд  передбачається   закласти  в сумі  50 000 грн,щоб було чим покрити не  враховані  та  не передбачувані  витрати.

Також передбачається надати субвенцію рай.бюджету -600,0 тис.грн  - розмір субвен-

ції визначено з врахуванням суми наданої в 2017 році та підвищенням ціни на енергоносії.

 По  спеціальному фонду бюджету :

Кошти,що  надійдуть від  екологічного податку в сумі 8000 передбачається направити на надання послуг по підгортанню сміття на сміттєзвалищі.

Кошти  самооподаткування  в сумі 5200 грн будуть направлені на надання допоміжних послуг, на які не передбачені витрати  загального фіонду, по  впорядкуванню території села.

Якщо при складанні бюджету 2018 року будуть враховані всі наші показники ,котрі викладені в бюджетному запиті на 2018 рік,то всі установи будуть функціонувати в нормальних умовах і життя на селі почне трішки поліпшуватись.

 

 

                        Сільський голова

                          Гол. бухгалтер